REGULAMENTUL CASEI

   

  1. Informații generale

  Parcul de trambuline Cyberjump este operat de CYBERJUMP RO SRL, persoană juridică română, cu sediul social în România, Municipiul București, Sector 1, Calea Floreasca nr. 55, Etaj 2, spațiul 07, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/21715/2021, RO 45342755. (denumit în continuare “Prestatorul“).

  Parcul de trambuline Cyberjump poate fi utilizat conform destinației și prezentele Reguli ale casei și nu poate fi asociat unei forme de îngrijire, supraveghere sau educare a copiilor. Dacă aveți orice întrebări, vă rugăm să vă adresați unui membru al echipei parcului de trambuline Cyberjump.

  Regulile casei sunt valabile și aplicabile tuturor persoanelor care se află în interiorul parcului de trambuline Cyberjump. Persoanele/clienții care intră în Parcul de trambuline Cyberjump au obligația să ia la cunoștință Regulile casei. Odată cu achiziționarea biletelor de intrare persoana/clientul a acceptat Regulile casei și se obligă să le respecte. Persoanele care nu accepta Regulile casei nu au dreptul de a folosi echipamentul/instalațiile puse la dispoziție in Parcul de trambuline Cyberjump și au opțiunea de nu intra in Parcul de trambuline Cyberjump.

  CYBERJUMP RO SRL nu este responsabil de situațiile datorate necunoașterii sau nerespectării Regulilor casei/Clauzelor contractuale generale.

  În incinta parcului de trambuline Cyberjump nu sunt permise activități comerciale, promoționale sau de vânzare și nici realizarea de înregistrări în scopuri comerciale.

  În Parcul de trambuline Cyberjump sunt puse în funcțiune următoarele echipamente / instalații:

  • Teren de trambuline deschis
  • Joc interactiv Battle Basket
  • Arenă high performance
  • WallRider high performance, provocarea supremă interactivă la țintă
  • Traseu Ninja Warrior - și teren parkour
  • Teren Battle Beam
  • Slackline
  • Airbag
  • Perete interactiv - VISI TOUCH GAME
  • Joc interactiv de trambulină - Valo Jump
  • Trapez
  • Arena de fotbal cu ținte electronice
  • Arena Multiball
  • Aero Strike

  În caz de situații de urgență când este necesară intervenția ambulanței, poliției, pompierilor sau altor autorități competente puteți apela numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

  Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului poate fi contactată la 021/9551.

   

  2. Accesul în Parcul de trambuline Cyberjump

  Accesul în parc este supus următoarelor condiții:

  1. Bilet de intrare valabil (pot exista excepții, după caz);
  2. Înregistrare (inclusiv semnarea diferitelor declarații);
  3. Condiție fizică și mentală bună (a se vedea mai jos);
  4. Vârsta de cel puțin 4 ani. Minorii între 4-6 ani pot folosi trambulinele doar împreună cu o persoană adultă/însoțitorul în scopul supravegherii directe a copilului (în acest caz persoana adultă trebuie să dețină un bilet valabil);
  5. Din motive de siguranță, utilizarea parcului nu este permisă persoanelor cu greutatea peste 110 kg;
  6. Minorii trebuie să fie însoțiți de cel puțin un adult care a semnat un document prin care confirmă responsabilitatea sa față de minor. De asemenea, acest adult trebuie să aibă un bilet valabil.

  Pentru minorii cu vârsta până la 14 ani , este necesară prezența adultului însoțitor în incinta parcului. Adultul însoțitor este responsabil pentru supravegherea și comportamentul minorului.

  Este interzisă aducerea și consumul de alimente și băuturi pe întreg teritoriul Parcului de trambuline Cyberjump, iar fumatul este interzis pe întregul teritoriu al Parcului de trambuline Cyberjump.

  În Parcul de trambuline Cyberjump nu pot fi aduse bagaje sau genți mari. În cadrul Parcului de trambuline Cyberjump sunt disponibile dulapuri pentru depozitarea lucrurilor personale (acestea nu sunt destinate depozitării obiectelor de valoare).

  Pentru dulap se poate închiria un lacăt, a cărui taxă de garanție este de 50 RON/buc/zi, (se plătește doar numerar) care se rambursează doar în aceeași zi.   Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele daune cauzate de posibila spargere a dulapurilor din vestiare.

  Prestatorul nu este responsabil pentru deteriorarea obiectelor personale aduse sau puse deoparte de către vizitatorii Parcului de trambuline Cyberjump, dacă aceste obiecte sunt depozitate în afara locurilor rezervate de către Prestator în acest scop (în afara dulapurilor cu încuietoare).

  Persoanele aflate sub influența alcoolului, drogurilor, narcoticelor sau a substanțelor psihotrope și persoanele care au afecțiuni care le-ar putea împiedica să folosească Parcul de trambuline Cyberjump sau boli care ar putea avea un impact negativ asupra terților sau ar putea reprezenta un risc inacceptabil pentru Parcul de trambuline Cyberjump nu vor avea acces în parc. În timpul petrecut în Parcul de trambuline Cyberjump, vizitatorii trebuie să se comporte într-un mod responsabil, ținând cont de nivelul general de risc, menținând disciplina și autocontrolul.

  Având în vedere dispozițiile stabilite în conformitate cu Regulile casei, CYBERJUMP RO S.R.L. este, prin urmare, îndreptățită:

  • să solicite părăsirea Parcului de trambuline Cyberjump de către vizitatorii care nu respectă Regulile casei sau care au un comportament inadecvat;
  • să nu accepte accesul în Parcul de trambuline Cyberjump de către persoane care nu îndeplinesc condițiile de acces conform Regulilor casei;
  • să limiteze accesul în Parcul de trambuline Cyberjump în cazul unor situații speciale.

   

  3. Utilizarea trambulinelor

  La utilizarea trambulinelor din Parcul de trambuline Cyberjump, următoarele reguli de siguranță sunt obligatorii:

  • Înainte de utilizarea trambulinelor, sunteți obligați să vizualizați filmulețul de siguranță.
  • Utilizarea trambulinelor este interzisă persoanelor gravide.
  • Nu purtați pantofi în zona de sărituri cu trambulina. Săriturile sunt permise doar dacă purtați șosetele speciale disponibile la intrare. Este necesară îmbrăcămintea sportivă (fără ochelari, șireturi, pălării, șepci sau alte articole de acoperit capul). Părul lung trebuie să fie legat la spate. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să contactați un membru al echipei parcului de trambuline Cyberjump.
  • În timpul utilizării trambulinelor, purtarea altor obiecte în afara hainelor permise (chei, lanțuri, alte accesorii, telefoane mobile, ceasuri, camere, etc.) este interzisă.
  • Începeți întotdeauna utilizând trambuline mai simple, și încălziți-vă.
  • Utilizați întotdeauna trambulinele în mod responsabil. Evitați orice risc nejustificat. Asigurați-vă că rămâneți concentrați pe toată durata saltului.
  • Acordați întotdeauna atenție celorlalte persoane din jur.
  • Orice formă de hărțuire a altora va duce la expulzarea imediată din incinta Parcului de trambuline Cyberjump.
  • Salturile și celelalte trucuri periculoase sunt strict interzise.
  • Împingerea celorlalți este interzisă. Săriturile în sincron sunt interzise. Catapultarea altora în aer este interzisă.
  • Încercați, pe cât posibil, să aterizați pe întreaga suprafață a corpului Dvs. în piscina de bureți. Săriturile cu capul sau cu picioarele înainte pot provoca răni grave.
  • Este interzisă urcarea pe sau peste balustradele, plasele de siguranță, jocuri și altor echipamente. Țevile, structurile suport și lămpile care atârnă de pe tavan nu fac parte din joc, atingerea lor este strict interzisă.
  • Săriturile în cruce sunt interzise. Săriți întotdeauna în centrul trambulinei. Căzăturile pe marginile trambulinelor, respectiv în zone dintre două trambuline poate provoca răni grave.
  • Aveți grijă să vă țineți limba în gură. Mestecarea de gumă este interzisă.
  • Părăsiți locul desemnat pentru sărituri dacă doriți să vă odihniți. Odată cu terminarea săriturilor, vă rugăm să părăsiți imediat trambulina.
  • Există instrucțiuni adiționale la anumite jocuri.
  • „Sărirea jos” din zona desemnată pentru sărituri este interzisă.
  • Dacă vizitatorul nu respectă prevederile Regulilor casei sau are un comportament necorespunzător va fi oprit din activitate.

   

  4. Respectarea instrucțiunilor

  Urmați întotdeauna instrucțiunile personalului Parcului de trambuline Cyberjump. Dacă nu respectați instrucțiunile acestora, vi se poate cere să părăsiți Parcul de trambuline Cyberjump fără rambursarea prețului biletului. Vizitatorii sunt singurii responsabili pentru orice situație cauzată de nerespectarea instrucțiunilor date de un membru al personalului Parcului de trambuline Cyberjump.

   

  5. Avertizare privind riscurile, responsabilitate

  Vizitarea Parcului de trambuline Cyberjump implică un risc de rănire. Acest lucru se poate întâmpla în special atunci când vizitatorii parcului nu respectă Regulile casei și își supraestimează capacitățile fizice și mentale.

  Parcul de trambuline Cyberjump nu are la dispoziție servicii medicale permanente.

  Vizitatorul trebuie să utilizeze echipamentele/instalațiile Parcului de trambuline Cyberjump în conformitate cu Regulile casei și cu instrucțiunile personalului Cyberjump. Vizitatorul va utiliza jocurile și echipamentele din Parcul de trambuline Cyberjump pe propriul risc. Prestatorul nu este responsabil pentru accidentele vizitatorilor care au avut loc din cauza neatenției, neglijenței, nepăsării față de sănătatea sau condiția fizică a acestora sau a încălcării Regulilor casei sau a Regulilor de securitate, sau pentru orice daune suferite de vizitatori, cu excepția cazului în care echipamentele și jocurile nu respectă normele de siguranță și/sau sunt într-o stare nesatisfăcătoare. Prestatorul nu este responsabil pentru comportamentul altor vizitatori.

  Comportamentul periculos al celorlalți vizitatori se va semnaliza echipei Parcului de trambuline Cyberjump.

  Vizitatorul este obligat să raporteze orice daune pe care le-a provocat altor vizitatori și să îi despăgubească pentru aceste daune.

  Adulții care însoțesc minorii sunt pe deplin răspunzători pentru toți vizitatorii minori aflați sub supravegherea lor.

  CYBERJUMP RO SRL nu este răspunzător de pierderea sau furtul bunurilor clienților în incinta parcului.

  CYBERJUMP RO SRL nu este răspunzător pentru accidente survenite și prejudicii cauzate terțelor persoane ca urmare a nerespectării de către vizitatori a indicațiilor personalului Cyberjump și a prevederilor Regulilor casei.

   

  6. Gestionarea daunelor

  Toate rănile, accidentele și daunele trebuie raportate imediat de către vizitator, iar incidentul trebuie să fie înregistrat în colaborare cu un angajat al Parcului de trambuline Cyberjump. În cazul în care un vizitator decide să depună o reclamație pentru daune, acesta poate face acest lucru în termen de 6 luni de la data înregistrării incidentului, accidentului sau daunelor, prin depunerea unei reclamații scrise în care să se specifice și să se cuantifice daunele.

   

  7. Utilizarea camerelor de luat vederi, realizarea de înregistrări foto și video

  La intrarea în Parcul de trambuline Cyberjump, vizitatorul recunoaște că în incinta parcului, Prestatorul poate face fotografii de grup și înregistrări video și le poate folosi pe site-ul său web sau pe rețelele de socializare (Facebook, Instagram, YouTube, Google+ etc.). Vizitatorii iau la cunostinta, de asemenea, că incinta Parcului de trambuline Cyberjump este monitorizată de camere de supraveghere. Vizitatorii sunt informați în mod special despre aceste fapte la intrarea în incinta parcului de trambuline Cyberjump.

   

  8. Părăsirea parcului de trambuline Cyberjump

  Biletul de intrare își pierde validitatea odată cu părăsirea Parcului de trambuline Cyberjump (pot exista excepții).

  © Cyberjump. All Rights Reserved.