Clauze contractuale generale

   

  Prezentele clauze contractuale generale („CCG”) reglementează condițiile referitoare la utilizarea Parcului de trambuline Cyberjump (adresa: ParkLake shopping Center, Str. Liviu Rebreanu 4, 031749  Bucuresti, Romania, „Parcul de trambuline Cyberjump”), administrat de către CYBERJUMP RO SRL („Operator”) și accesarea paginii de internet [http://parklake.cyberjump.ro/], precum și drepturile și obligațiile părților și a altor invitați care îi însoțesc („Părțile”).
  Regulile detaliate, practice și de siguranță referitoare la utilizarea Parcului de trambuline Cyberjump sunt detaliate în Regulile Casei („Regulile casei”), „Politica de confidentialitate” conțin reglementările privind gestionarea datelor personale ale Părților, iar „Informații referitoare la funcționarea camerelor de supraveghere” conțin informații legate de camere, care reprezintă anexe ale CCG (CCG și anexele împreună reprezintă „Contractul”)

  I. Termeni

  Administrator: CYBERJUMP RO SRL

  Sediul: România, Municipiul București, Sector 2, str. Gara Herăstrău nr. 4B, Etaj 9, spațiul 14

  Înregistrat la: Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București

  Locația Parcului de trambuline Cyberjump: ParkLake, Str. Liviu Rebreanu 4, București 031749, Romania

  Nr. de înregistrare: J40/21715/2021

  Reprezentant: Stefan Fritsch

  Cod fiscal: 45342755

  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

  Tel:

  Oaspete: Acea persoană care utilizează efectiv serviciile oferite de către Parcul de trambuline Cyberjump; în cazul în care Oaspetele este minor, Oaspetele va însemna însoțitorul adult sau reprezentantul legal al minorului, precum și cel care comandă serviciile Parcului de trambuline Cyberjump.

  Rezervare: Oaspetele poate utiliza serviciile Parcului de trambuline Cyberjump în baza unei rezervări prealabile.

  Servicii: Parcul de trambuline Cyberjump este o unitate de trambuline din România, cu jocuri și instrumente de cea mai bună calitate. Oaspeții utilizează trambulinele și celelalte obiecte de săritură în scopul de a face sport și pentru agrement.

   

  II. Valabilitatea contractului

  1. În lipsa unui acord contrar între Părți, prezentul contract se semnează pe perioadă nedeterminată și încetează în conformitate cu prezentul Contract.
  2. Locul de prestare a Serviciilor în baza prezentului Contract este Parcul de trambuline Cyberjump, ParkLake shopping Center, Str. Liviu Rebreanu 4, 031749 Bucuresti, România.
  3. Contractul între Părți se încheie de la confirmarea comunicată în scris a definitivării rezervării și este valabil până la plecarea din Parcul de trambuline Cyberjump, după utilizarea Serviciilor oferite de către acesta.

   

  III. Înregistrare

  1. Parcul de trambuline Cyberjump poate fi utilizat numai de către Oaspeții înregistrați.
  2. În cadrul înregistrării, Oaspetele are obligația de a furniza următoarele date personale:
   • numele, prenumele,
   • data nașterii,
   • adresa de email,
   și trebuie să își seteze o parola de intrare, pe care nu o va dezvălui niciunui terț. Numele de utilizator individual al Oaspetelui este adresa de email pe care a oferit-o la înregistrare. La completarea unui Oaspete minor trebuie introduse la înregistrare numele, prenumele și data lui de naștere.
  3. Înregistrarea este posibilă pe pagina de internet a Operatorului, pe pagina http://parklake.cyberjump.ro/, pe portalurile de înregistrare ale Parcului de trambuline Cyberjump, sau, dacă acest lucru nu este posibil prin formularul care se găsește la fața locului.
  4. În cadrul înregistrării, Oaspetele este obligat să furnizeze date personale reale și ia la cunoștință, că la intrarea în Parcul de trambuline Cyberjump, Operatorul este îndreptățit să verifice aceste date, iar în cazul în care acestea, când furnizarea datelor personale reale este esențială pentru prestarea serviciilor, nu sunt reale, să refuze intrarea. Pentru daunele rezultate din furnizarea de date greșite sau false toată responsabilitatea aparține Oaspetelui. Operatorul are dreptul de a refuza Rezervarea deficitară sau greșită, sau în caz de îndoială să verifice autenticitatea datelor Oaspetelui care se înregistrează.
  5. La terminarea înregistrării Oaspetele este obligat să ia la cunoștință Politica de confidențialitate, prezentele CCG și declarația de propria răspundere.
  6. După terminarea și trimiterea înregistrării sistemul va trimite un email de confirmare Oaspetelui.

   

  IV. Rezervare, regulile achiziționării biletelor

  A - Reguli generale

  1. În Parcul de trambuline Cyberjump se poate intra numai la ora rezervată în prealabil sau la fața locului. Rezervarea se face în timpul programului de lucru, în intervale de o oră.
  2. Există posibilitatea rezervării mai multor intervale de timp. Timpul pentru utilizare este de 1-2 ore.

  B – Rezervare și achiziționarea de bilete pe pagina de internet

  1. La rezervarea datei pe site-ul web http://parklake.cyberjump.ro/, Oaspetele va selecta tipul de bilet dorit (ex. de 1 oră bilete, Preț bilet pentru o zi, pachet aniversar, Card VIP), numărul Oaspeților sosiți, ziua și intervalul de timp dorit a fi rezervat. În cazul în care se vor achiziționa și șosete (necesare pentru trambuline), se va menționa numărul de șosete și mărimea acestora.
  2. Se poate face rezervare și se pot cumpăra bilete pentru maximum 30 de persoane.
  3. În cazul rezervării și achiziționării de bilete pentru mai multe persoane, Oaspetele care face rezervarea este responsabil de plata contravalorii totale a biletelor, indiferent de persoanele care participă la activitățile de agrement și de relația dintre ei, și de asemenea este responsabil să informeze Oaspeții sosiți cu el în legătură cu condițiile de utilizare în Parcul de trambuline Cyberjump descrise mai jos la punctul D.1.
  4. Pentru finalizarea rezervării și înainte de plata online, Oaspetele va introduce următoarele informații: nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de domiciliu. După înregistrare și furnizarea datelor necesare, Oaspetele va accepta prezentele CCG. Acceptarea condițiilor se leagă de contul de utilizator înregistrat al Oaspetelui.
  5. Accesând butonul „Finalizează cumpărătura” sistemul va trece automat la pagina de plată Global Payments Romania. Plata se poate realiza doar cu tipurile de carduri bancare precizate pe pagina de internet al Cyberjump, pe terminalul de acceptare de carduri al Global Payments Romania on-line (VPOS) (GP Webpay). Aici, Oaspetele va oferi datele necesare pentru plată: numele care apare pe cardul bancar, numărul cardului bancar, valabilitatea și codul de validare (CVC2 sau CVV2). După aceasta, tranzacția va fi finalizată prin apăsarea butonului „Plată”.
  6. Pagina Global Payments Romania va trimite confirmarea despre plata reușită prin email, însă acest lucru nu înseamnă și confirmarea rezervării; în legătură cu rezervarea Operatorul va trimite o confirmare separată.
  7. Operatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli/erori ivite în cadrul plății cu cardul bancar. La efectuarea plății Oaspetele este singur responsabil dacă este îndreptățit la modul de plată selectat și utilizarea dispozitivului/cardului, și dacă datele de plată introduse sunt reale și exacte.
  8. După finalizarea plății sistemul se va reîntoarce pe pagina de internet al Cyberjump, unde se vor afișa următoarele date ale achiziției: numărul de referință GP Webpay, identificarea comenzii și data trimiterii rezervării.
  9. În cazul unei rezervări și achiziții reușite Operatorul va trimite la adresa de email introdusă în cadrul rezervării un email de confirmare și va trimite în format PDF biletul de intrare cu codul QR, care poate fi salvat și tipărit. Dacă Oaspetele în termen de 2 ore nu primește emailul de confirmare care conține biletul de intrare, și nu o găsește nici în folderul spam sau în alte foldere, va lua legătura cu serviciul Relații cu Clienții. (https://parklake.cyberjump.ro/contact)
  10. Emailul de confirmare trimis la adresa de e-mail înregistrată a Oaspetelui va fi considerată drept confirmarea rezervării, deci începutul îndeplinirii Serviciului solicitat.
  11. La intrarea în Parcul de trambuline Cyberjump, Oaspetele va prezenta biletul de intrare (codul QR), în formă tipărită sau de pe telefon.
  12. Factura electronică emisă la achiziție va fi trimisă prin e-mail în termen de 24 de ore.
  13. Achiziționarea online a biletelor de intrare este considerată un contract pentru furnizarea de Servicii privind activități de agrement, iar Operatorul se obligă să presteze aceste servicii la o anumită dată sau anumită perioadă specifică. Astfel, Oaspetele nu se poate retrage din contract în conformitate cu articolul 16 lit. l) din OUG. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în contractele încheiate cu comercianții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare.
  14. Dacă Oaspetele nu este de acord cu CCG si Regulile Casei, acesta poate renunța la comandă, iar rezervarea / cumpărarea biletelor de intrare nu va fi efectuată.

  C – Rezervarea și achiziționarea biletelor la fața locului

  1. Există posibilitatea achiziționării biletelor de intrare și la fața locului, în Parcul de trambuline Cyberjump.
  2. La fața locului există posibilitatea selectării tipului de bilet și rezervarea orei, precum și a achiziționării biletului de intrare prin plata în numerar sau prin plata cu card bancar la casierie.
  3. Și în acest caz sunt aplicabile în mod corespunzător reglementările referitoare la rezervare, plată și acceptarea condițiilor de utilizare (vezi punctul D.1.).

  D – Intrarea (Check-in)

  1. La intrare Operatorul este îndreptățit să verifice, dacă sunt respectate următoarele condiții de utilizare:
  2. Oaspetele dispune de bilet de intrare cu cod QR valabil;
  3. Oaspetele s-a înregistrat și a acceptat CCG-ul și Regulile Casei ale Operatorului, și a depus declarația pe propria răspundere;
  4. Oaspetele se află în stare fizică și mentală echilibrată;
  5. Oaspetele nu cântărește mai mult de 110 kg;
  6. Oaspetele minor poate intra numai însoțit de un adult și în baza declarației de asumare a răspunderii parentale a adultului cu autoritate parentală;
  7. Oaspetele dispune de șosetele speciale care sunt necesare pentru utilizarea echipamentelor.
  8. Parcul de trambuline Cyberjump poate fi folosit exclusiv în cazul îndeplinirii condițiilor de mai sus, în lipsa acestora Operatorul poate refuza permiterea intrării în parc.
  9. În cazul biletelor cumpărate pentru mai multe persoane, înainte de intrare Oaspeții încă neînregistrați trebuie să se înregistreze.
  10. În cazul în care Oaspetele întârzie de la ora rezervată, iar din acest motiv începutul activității de agrement este întârziat, acest lucru nu va influența nici ora de terminare și nici valoarea taxei pentru servicii.
  11. La intrare, fiecare Oaspete primește o brățară, a cărei culoare este stabilită în funcție de perioadele rezervate, care va fi purtată pe întreaga perioadă de utilizare a Parcului de trambuline Cyberjump. Oaspetele trebuie să poarte această brățară în permanență pe durata șederii sale. Zona Ninja Warrior va fi utilizată numai de către Oaspeții cu înălțimea de peste 150 de centimetri. Zona Ninja Warrior nu este accesibilă minorilor.

   

  V. Taxa serviciului

  1. Serviciile Parcului de trambuline Cyberjump pot fi utilizate în baza posesiei unui bilet. Tipurile de bilete, prețul acestora și alte taxe pot fi consultate pe pagina de internet respectiv la casa de bilete a parcului de trambuline Cyberjump, precum și pe pagina de internet folosită la rezervări online.
  2. În cazul solicitărilor individuale, grupuri mari, evenimente corporatiste, jocuri promoționale, reduceri cu cupoane etc. Operatorul are dreptul de a stabili prețurile utilizării Parcului de trambuline Cyberjump în mod diferit sau ad hoc.
  3. În privința prețurilor biletelor Furnizorul își rezervă dreptul de a schimba oricând prețurile afișate pe pagina sa de internet. Prețurile afișate sunt prețuri brute și includ suma TVA.
  4. Operatorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral și necondiționat, precum și în funcție de propriile interese prețurile Serviciilor. Operatorul este îndreptățit, înaintea recepționării oricăror cereri/comenzi de cumpărare, să introducă prețuri noi, să corecteze/rectifice prețurile, să ofere ori să anuleze prețuri reduse, fără a informa în prealabil Oaspetele.
  5. Informațiile despre Serviciile și produsele prezentate în Pagina de Internet a Operatorului sunt sub rezerva greșelilor de tipar. Prețurile, informațiile despre produse și servicii precum şi imaginile pot să conțină erori sau neconcordanțe.

   

  VI. Utilizarea Parcului de trambuline Cyberjump

  A – Respectarea Regulilor Casei

  1. În cadrul utilizării Parcului de trambuline Cyberjump Oaspetele este obligat să respecte Regulile Casei, și regulile prezente la fiecare activitate. Regulile Casei sunt disponibile pe pagina oficială.
  2. În cazul nerespectării Regulilor Casei Operatorul este îndreptățit să oprească jocul, sau/și să excludă Oaspetele care nu respectă regulile de pe teritoriul Parcului de trambuline Cyberjump fără returnarea taxei de intrare.
  3. Prin acceptarea prezentelor CCG Oaspetele își asumă răspunderea că nu va folosi Serviciile în scopul defăimării, hărțuirii, insultării altor Oaspeți sau în scopul atingerii intereselor legitime sau a persoanei ori a altor drepturi ale unui terț în orice fel.

  B – Declarația pe propria răspundere

  1. Oaspetele va folosi echipamentele și instrumentele de joacă din cadrul Parcului de trambuline Cyberjump pe propria răspundere, luand in considerare prezentele CCG si Regulile Casei. Oaspetele este obligat ca cel târziu la intrarea pe teritoriul Parcului de trambuline Cyberjump să semneze „Declarația pe propria răspundere individuală”.
  2. În cazul minorilor sub 18 ani, unul dintre următoarele persoane trebuie să completeze si să semneze declarația (aceste persoane trebuie să aibă cel puțin 18 ani împliniți):
   • Părintele sau reprezentantul legal
   • Supraveghetorul, însoțitorul (acestora se prezumă că dețin acordul părinților sau reprezentantului legal)
  3. Pentru semnarea declarației pe propria răspundere există următoarele posibilități:
   • Online, în cadrul înregistrării sau după aceea (este valabilă 12 de luni)
   • Prin predarea declarației pe hârtie (este valabilă pentru 1 intrare); declarația poate fi accesată în format pdf https://parklake.cyberjump.ro/declaratie-individuala-de-responsabilitate, se poate salva și tipări.
  4. În cazul Oaspetelui minor trebuie predată și declarația pe propria răspundere a celui care îl însoțește sau a părintelui.
  5. Declarația pe propria răspundere a părintelui poate fi accesată pe pagina de internet https://parklake.cyberjump.ro  sau poate fi solicitată la intrare, la fața locului. În cazul în care unul dintre părinții copilului minor s-a înregistrat deja, și în cadrul înregistrării a numit și copilul, atunci valabilitatea declarației pe propria răspundere se va extinde și pe Oaspetele minor.

   

  VII. Încălcarea contractului, responsabilitate

  1. Operatorul depune toate eforturile rezonabile în vederea funcționării în siguranță și conform prevederilor legale a serviciilor oferite, dar nu răspunde de pierderile sau daunele pe care le provoacă defectele sau alte deficiențe ale sistemului care asigură serviciul.
  2. Părțile exclud în mod expres responsabilitatea Operatorului pentru daunele directe sau indirecte, iar Oaspetele renunță în mod irevocabil și deliberat la intentarea de acțiuni sau la drepturi litigioase împotriva Cyberjump/Operatorului sau a oricăruia dintre angajații acesteia (inclusiv proprietari, directori, angajați, voluntari, antrenori, agenți, furnizori de echipamente și asigurători) în ceea ce privește furtul, vătămările, daunele sau decesul.
  3. În măsura permisă de lege, Operatorul nu răspunde de funcționarea fără defecte și fără întreruperi a serviciului și/sau a platformelor online utilizate pentru rezervare și achiziționarea de bilete; în scopul îmbunătățirii, schimbării sau menținerii Serviciilor sau suprafețelor aferente, Operatorul este îndreptățit la suspendarea paginii de internet date sau funcționarea Parcului de trambuline Cyberjump.
  4. Oaspetele poate folosi serviciul exclusiv pe propria responsabilitate, Oaspetele minor poate folosi serviciul pe responsabilitatea persoanei care l-a înregistrat. Operatorul nu răspunde de comportamentul altor Oaspeți.
  5. Operatorul este îndreptățit să refuze în cazuri justificate rezervarea Oaspetelui, mai ales în cazul furnizării de date false/nereale sau deficitare, respectiv în cazul oricărei forme de abuz a serviciului sau în legătură cu biletul de intrare.
  6. În cazul în care se poate considera că Oaspetele nu utilizează echipamentele Parcului de trambuline Cyberjump conform prevederilor contractului, Operatorul are dreptul de a interzice, imediat, utilizarea serviciilor Parcului de trambuline Cyberjump și de a interzice accesul Oaspetelui respectiv. În cazuri justificate sau la cererea expresă în acest sens a Oaspetelui Operatorul întocmește proces-verbal legat de eveniment.
  7. Oaspetele nu poate afecta siguranța platformelor online folosite pentru rezervare și achiziționarea de bilete de intrare online. Un astfel de comportament are drept consecințe sancțiuni civile și penale. Oaspetele își asumă responsabilitatea de a nu folosi nici un fel de dispozitiv, software sau procedură, prin care să afecteze sau să încerce să afecteze funcționarea normală a platformelor online folosite pentru rezervare și achiziționare de bilete online, sau orice activități care se desfășoară pe platforma online al Operatorului.
  8. Oaspeții răspund de obligația de despăgubire totală pentru utilizarea în scopul prevăzut și în mod corespunzător a jocurilor și echipamentelor Parcului de trambuline Cyberjump. Operatorul este exclus de orice responsabilitate și răspundere, respectiv Operatorul nu răspunde pentru daunele provenite din utilizarea în mod neprofesionist, neconform sau nedrept a Parcului de trambuline Cyberjump. În cazul deteriorării locației, este responsabilitatea Oaspetelui să plătească daunele (daune materiale și pierderile cauzate de orice întârziere) părții vătămate.
  9. Oaspetele este obligat să răspundă în totalitate pentru daunele cauzate unui terț, prin comportamentul sau omisiunea Oaspetelui în timpul utilizării Parcului de trambuline Cyberjump. Această obligativitate de despăgubire se extinde asupra oricărei pretenții, cheltuială de orice natură sau tip, care provine din orice solicitare, lipsă, daună, proces sau altă procedură administrativă, sentință sau hotărâre, cheltuieli judiciare sau cheltuieli pentru avocat.
  10. Din motive tehnice legate de asigurarea de răspundere civilă, orice cerere de despăgubire se raportează la fața locului fără întârziere și se înregistrează într-un protocol de către personal; se precizează cererea de despăgubire și valoarea acesteia.

   

  VIII. Gestionarea datelor

  1. Oaspetele consimte ca toate datele dezvăluite în legătură cu Serviciul sau aflate de către Operator să fie prelucrate de către Operator în conformitate cu politica de confidențialitate. De asemenea, Oaspetele declară că a obținut consimțământul, așa cum prevede legislația în vigoare privind protecția datelor, al oricărui terț ale cărei date cu caracter personal ar fi putut fi dezvăluite (date cu caracter personal ale terților care participă la joc).
  2. În timpul rezervării și achiziționării de bilete online pe pagina de internet, prin accesarea butonului „Finalizează cumpărătura” Oaspetele este de acord și acceptă ca firma CYBERJUMP RO SRL să redirecționeze următoarele date personale stocate în baza de date de utilizator al paginii https://parklake.cyberjump.ro/  către Global Payments Romania. (strada Bd, Decebal, nr. 25-29,, Sector 3, București, România) în calitate de operator de date: numele de utilizator, numele, prenumele, țara, numărul de telefon, adresa de email. Scopul furnizării datelor: asistență pentru utilizatori, confirmarea tranzacțiilor și monitorizarea fraudei realizat pentru siguranța utilizatorilor.

   

  IX. Modificarea contractului

  1. Oaspetele înregistrat își poate modifica data și ora rezervate în ceea ce privește biletele achiziționate anterior și cu aceiași termeni și condiții în termen de 48 de ore de la data/ora rezervată inițial. În acest caz, Oaspetele va alege dintre datele și orele disponibile în acel moment. Oaspetele poate modifica doar data și ora rezervate și nu poate converti biletele în vouchere. Oaspetele nu poate modifica tipul și durata biletului său.
  2. Data/ora rezervată poate fi modificată doar de către Oaspetele pentru care biletul a fost cumpărat și plasat în contul de utilizator al Oaspetelui. Oaspetele poate modifica doar data/ora rezervată din contul de utilizator pe pagina web https://parklake.cyberjump.ro/ 
  3. Achiziționarea de bilete suplimentare este permisă numai în magazinul online de bilete fără modificarea datei/orei rezervate.
  4. Acel Oaspete, care a achiziționat biletul de intrare la fața locului, fără înregistrare, poate solicita modificarea datei/orei de rezervare prin trimiterea unui email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., sau personal la fața locului în termen de 48 de ore înainte de data rezervată.
  5. Având în vedere faptul că relația contractuală stabilită în baza prezentelor CCG are ca subiect jocul/activități de agrement care se desfășoară într-o zi prestabilită și oră prestabilită, Operatorul își menține dreptul exclusiv ca în viitor să modifice unilateral prevederile incluse în prezentul contract, condițiile referitoare la funcționarea, utilizarea, orarul de funcționare a Parcului de trambuline Cyberjump, condițiile de intrare și tarifele percepute. Asemenea modificări nu afectează biletele de intrare și serviciile deja achiziționate.
  6. Operatorul va face publice toate modificările CCG, ale Serviciilor și ale prețurilor (pentru bilete sau pentru alte servicii) pe pagina sa de internet.

   

  X. Reziliere, rezilierea contractului

  1. Oaspetele nu poate returna biletul achiziționat, având în vedere faptul că Operatorul, în baza prezentei CCG furnizează servicii legate de activități în aer liber/activități de agrement, care la cumpărarea biletului rezervă o dată specifică, o perioadă de executare specifică și un interval de timp exact prestabilit.
  2. În baza prevederilor articolului 16 lit. l) din OUG. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în contractele încheiate cu comercianții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare Oaspetele nu beneficiază de drept de retragere și de încetare a contractului, având în vedere faptul că prezentul contract este un contract legat de servicii de furnizare de activități în aer liber/ de agrement, în cazul căreia a fost stabilită zi exactă pentru îndeplinire (dată și ora exactă).
  3. În cazul în care serviciul nu se poate realiza din diferite motive, vom informa despre aceasta pe site-ul Parcului de trambuline Cyberjump (https://parklake.cyberjump.ro/ ), iar Oaspeții înregistrați vor fi informați și prin email dacă acest lucru este posibil, de asemenea vom trimite informații referitoare la returnarea contravalorii biletelor, sau despre utilizarea acestora într-o altă dată.

   

  XI. Card VIP Cyberjump

   1. Cyberjump oferă posibilitatea de a încheia un program VIP care oferă distracție zilnică de sărituri și fără taxă de înregistrare.
   2. Oferim două tipuri de carduri VIP:

   o Card VIP BASIC pentru 45 LEI – o intrare în Parcul Trambuline Cyberjump pe zi timp de 1 oră în zilele săptămânii (luni – duminică) în timpul programului de funcționare al Parcului Trambuline Cyberjump, în funcție de disponibilitatea spațiului liber în Parcul Trambuline Cyberjump;

   o Card VIP PREMIUM pentru 90 LEI – acces nelimitat la Parcul Trambuline Cyberjump în zilele săptămânii (luni – duminică) în timpul programului de funcționare al Parcului Trambuline Cyberjump.  În plus, deținătorii de carduri VIP premium primesc mai multe reduceri speciale și, de asemenea, un pachet de bun venit.

   1. Cum pot cumpăra un card VIP?

   o Înregistrarea este gratuită.  Dacă aveți peste 18 ani, înregistrați-vă pe site-ul nostru.  Dacă aveți sub 18 ani, părintele sau tutorele legal trebuie să completeze înregistrarea.

   o Apoi faceți clic pe butonul „Deveniți VIP” și selectați dacă doriți un card VIP BASIC sau PREMIUM.o Apoi alegeți dacă doriți să scoateți cardul VIP pentru dvs. sau pentru un minor înregistrat sub numele dvs.

   o Completați datele solicitate (aici trebuie să introduceți datele clientului, adică persoana care plătește taxa lunară).

   o Introduceți detaliile cardului dvs. bancar cu care doriți să plătiți taxa lunară.

   o După achitarea primei taxe lunare, verifică-ți contul de e-mail la care vom trimite confirmarea achiziției, cardul VIP virtual și factura.  Și poți începe să te bucuri de avantajele cardului tău VIP.

   1. Informații importante despre cardurile VIP:

   o Cardul VIP este pentru persoane fizice și nu este transferabil terților.  Când ajungeți în parc, vă rugăm să prezentați actul de identitate cu fotografie la recepție lângă cardul virtual care dovedește că sunteți beneficiarul cardului.  Nu vă putem accepta cardul VIP fără act de identitate cu fotografie.

   o Sejurul minim în programul nostru VIP Card este de 6 luni.

   o După expirarea perioadei de fidelitate de 6 luni, cardul VIP poate fi anulat în orice moment.  Dacă doriți să anulați cardul VIP înainte de noua deducere, vă rugăm să găsiți butonul ANULARE cardul VIP din contul dvs. și să îl anulați.  Odată ce abonamentul este finalizat prin plata taxei lunare, taxa lunară va fi întotdeauna dedusă din cont în aceeași zi de cumpărare.  Achitând taxa lunară de la lună la lună, vă reînnoiți cardul VIP Cyberjump.

   o Dacă nu putem debita taxa lunară de pe cardul bancar înregistrat (cardul a expirat, nu există fonduri, cardul a fost blocat sau deținătorul cardului a revocat autorizația de debitare directă), vom trimite o notificare către cel înregistrat.  utilizator prin e-mail.  Utilizatorul are apoi 3 zile lucrătoare pentru a activa taxa.  Dacă acest lucru nu se întâmplă, cardul asociat cu înregistrarea va fi dezactivat.

   o Vă rugăm sã retineti că pachetul Cyberjump VIP NU este un permis lunar, ci mai degraba un program care ofer beneficii exclusive accesibile doar cu un card activ! Beneficile asociate cardurilor VIP active au o tax lunara, dar aceste beneficii nu sunt disponibile după anulare, indiferent de data plätii taxei lunare.

   o Puteți schimba pachetul de BAZĂ într-un pachet PREMIUM la 3 săptămâni de la plata lunară, prin simpla apăsare a butonului UPGRADE și urmând instrucțiunile.  Opțiunea de upgrade va fi disponibilă doar cu o săptămână înainte de următoarea plată.  După schimbare, te vei bucura de beneficiile pachetului PREMIUM.  Vă puteți schimba pachetul PREMIUM într-un pachet BASIC anulând Cardul VIP PREMIUM și înregistrându-vă imediat pentru un nou Card VIP BASIC.

   o Membrii noștri cu card VIP își pot rezerva locurile online.  Puteți face o rezervare doar cu un card activ.  Rezervările pot fi gestionate online în contul de utilizator, pot fi rezervate date noi sau datele deja rezervate pot fi anulate.  Vă rugăm să rețineți că nu este posibilă anularea unei rezervări în aceeași zi.

   o Următoarele date vor fi stocate în legătură cu abonamentul Cyberjump: numele părții contractante precum și al membrului, data nașterii, adresa, poșta, numărul de telefon, numărul cardului VIP.  Vor fi stocate de furnizorul de plată:  datele cardului de credit.  La încheierea abonamentului, oaspetele ia la cunoștință că operatorul va prelucra datele menționate mai sus în scopul executării acestui contract.  Prelucrarea și stocarea datelor sunt necesare pentru îndeplinirea contractului.

  XII. Reclamații, soluționarea litigiilor, clauză de competență

  1. Oaspetele poate face plângere, pe care Operatorul o va ancheta imediat. Dacă Oaspetele nu este de acord cu gestionarea plângerii, sau nu este posibilă anchetarea imediată a reclamației, Operatorul va întocmi un proces verbal legat de reclamație și poziția sa și va preda un exemplar Oaspetelui. Exemplarul procesului-verbal va fi (i) predat Oaspetelui în cazul unei reclamații comunicate personal pe cale orală, sau (ii) trimis împreună cu răspunsul în cazul unei reclamații prin telefon sau alte mijloace electronice în conformitate cu secțiunea XI.2. Operatorul și Oaspetele își vor rezolva litigiile în primul rând pe cale amiabilă, prin conciliere.
  2. În cazul unui litigiu între Operator și Oaspete reclamația poate fi depusă în formă scrisă către Operator prin poștă sau la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Operatorul va ancheta reclamația și va trimite Oaspetelui rezultatul anchetei în scris, cel târziu în termen de 30 de zile de la depunere pe cale electronică, prin email sau la adresa de corespondență. În termen de 8 zile de la primirea răspunsului Oaspetele are dreptul să solicite de la Operator o consultare, dacă nu acceptă cele scrise de către acesta în informarea despre anchetă. Dacă în termen de 14 de zile de la primirea solicitării de către Operator referitor la solicitarea Oaspetelui consultarea nu are rezultate, Oaspetele poate apela la instanța competenta din București sau alte autorități, sau la organismul de conciliere.
  3. În cazul unor litigii în materie de drepturile consumatorului, Oaspetele are dreptul de a apela la organismul de consiliere competent de la locul de reședință sau ședere.
  4. În cazul încălcării drepturilor consumatorului Oaspetele poate apela la autoritatea de protecția consumatorilor competentă în funcție de locul de reședință.
  5. În conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, Clientul poate prezenta voluntar reclamaţiile împotriva Operatorului entităţilor care aplică proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor într-un mod independent, imparţial, transparent, eficace, rapid şi echitabil, în scopul asigurării unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei. În cazul în care un litigiu între Client și Operator nu a putut fi soluţionat în urma unei reclamaţii prezentate direct de Client către Operator, Operatorul informează Clientul despre posibilitatea de a se adresa entităţii SAL și platformei SOL (platforma europeană de soluţionare online a litigiilor). Pentru a se adresa entităţii SAL și platformei SOL Clientul va putea accesa pagina de web: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO.
  6. În caz de situații de urgență când este necesară intervenția ambulanței, poliției, pompierilor sau altor autorități competente puteți apela numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

   

  XIII. Alte prevederi

  1. În temeiul prevederilor legale, privind drepturile de autor, pagina de internet al Operatorului (http://parklake.cyberjump.ro) se califică drept ansamblu și colecție de lucrări unică, astfel această pagină, precum și toate conținuturile afișate aici sunt protejate prin drepturi de autor. Fără acordul prealabil scris al titularului este interzisă utilizarea aspectului exterior al paginii de internet, ca operă de artă realizată prin grafică electronică, utilizarea software-ului, textelor și regulamentelor paginii de internet, respectiv utilizarea oricărei aplicații, prin care pagina de internet sau orice parte a acesteia se poate modifica. Preluarea de materiale de pe pagina de internet și din baza ei de date se poate face după primirea acordului în scris al titularului și prin referire la pagina de internet, și prin consemnarea sursei. Titularul este Operatorul.
  2. Toate aspectele nereglementate prin prezenta se supun prevederilor relevante ale OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu comercianții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, inclusiv modificările ulterioare, prevederilor Codului civil român, precum și altor acte normative relevante.

   

  Prezentele CCG vor intra în vigoare începând cu 09/01/2023.

  © Cyberjump. All Rights Reserved.